Földanya – az alsóbb én

„Legegyszerűbben kifejezve, az alsóbb én a tudattalan elme. De a népszerű elképzeléssel szemben, miszerint a tudattalan elme csak velünk és saját tudattalan gondolatainkkal áll kapcsolatban, valójában minden más emberi lénnyel összeköttetésben áll a Földön (Jung kollektív tudattalanja) és közelről ismeri minden egyes személy tudattalan elméjét. Sőt mi több, nem csak a Földön jelenleg élők tudattalan elméjét ismeri, hanem minden valaha élt és a jövőben eljövendő ember tudattalanját is. Igen, tudatalattink részletesen ismeri a múltat és a jövőt, legalábbis földi viszonylatban. Ezen felül, az alsóbb én mindenről tud, ami az ezen a bolygón előforduló összes életformával összefügg – azaz a teljes élővilágot ismeri. Tökéletes adattároló. És ez az alsóbb én egy élőlény, aki kommunikál velünk. Ő maga a Föld-Anya! Ő a mi alsóbb énünk.”

” Az őslakók úgy tartják, hogy először szeretnünk kell az alsóbb ént és játszani kell vele, ahhoz hogy megtaláljuk vele a kapcsolatot. A felnőtt jólképzettség, a technológiai gondolkodás nem ad segítséget a kapcsolatteremtéshez. Föld-Anyát mindez nem érdekli. Meditálhatunk is akár órákon át naponta, minden időnket arra áldozhatjuk, hogy megpróbáljuk megteremteni a kapcsolatot, de a legtöbb esetben ez időpocsékolás. Minél jobban próbálkozunk, annál kevésbé fog sikerülni. Miért? Mert Föld-Anya csakis a bennünk élő ártatlan gyermekkel lép kapcsolatba. És legtöbbünk természetesen elveszítette gyermeki ártatlanságát. Elvesztettük az utat, amelyen tudatosan kapcsolatba léphetnénk az Anyával. Vissza kell emlékeznünk belső gyermekünkre és élnünk kell vele, ha előrébb akarunk jutni. Jézus is azt mondta:

„Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.”

„Nézzük csak meg magunkat, ezt a felnőttet, aki úgy gondolja, olyan sokat tud. Lehet, hogy magas diplomát szereztünk a világ leghíresebb egyetemén, lehet, hogy szakértőnek számítunk a munkánkban, az is lehet, hogy híres, köztiszteletben álló személyiségek vagyunk. Ha azonban a Föld-Anyával akarunk kapcsoltba lépni, akkor ezt mind el kell felejtenünk. Ilyen dolgok nincsenek rá hatással. Föld-Anya a gyerekeket szereti és ha gyermeki természetünk és ártatlanságunk elő tud bukkanni felnőttségünk burkából, akkor valami valóságos dolog veszi kezdetét spirituális életünkben.”

„Tapasztalatom szerint, a valódi spirituális élet a gyermeki állapottal kezdődik. Miután létrejött a valódi kapcsolat az alsóbb-énnel – és a kahunák szerint csakis akkor – kapcsoltba léphetünk felsőbb énünkkel. Föld-Anya hozza meg a döntést, hogy készen állunk-e és amikor ügy érzi eljött az idő, akkor elvezet minket énünk azon óriási részéhez, amit felsőbb énnek hívunk. Nincs az a kitartás és erőlködés, könyörgés, sírás és önsajnálat, ami elhozhatná ezt nekünk. Csakis a szeretet, az ártatlanság és sok-sok türelem vezet el a megfelelő útig. Fel kell hagynunk a próbálkozással. Még azt is el kell felejtenünk, hogy a Föld-Anyával akarunk kapcsolatba lépni. Egyszerűen a szívünk és nem az elménk szerint kell élnünk. A tudat így is működik, de a szív ellenőrzése alatt.”