Mágnes-mágus

Magyarok a tudás népe.

TÉNYLEG?

HOL VANNAK?

Egy-két mondat a WIKIPEDIA egyetlen oldaláról:

„Mágnesnek nevezzük azokat a testeket melyek környezetükben mágneses mezőt hoznak létre. A mágneseknek mindig két pólusuk van (északi és déli), a különböző pólusok vonzzák, az azonos pólusok taszítják egymást.”

„Az anyagok különböző mágneses tulajdonságainál két tényt kell figyelembe venni:

  • az elektromos áram mágneses teret hoz létre a környezetében
  • az elektronok (elektromos töltések) pályákon keringenek az atommag körül, és közben saját tengelyük körüli forgást is végeznek. Az e töltésű, v sebességgel keringő elektron keltette áram hatására mágneses tér alakul ki.

„A Föld egy hatalmas állandó mágnesként fogható fel. A Föld-mágnesnek van északi és déli pólusa. A Föld mágnesességének oka nem teljesen tisztázott.”

„A legelterjedtebb elmélet az úgynevezett dinamó-hatás. A dinamó-hatás szerint a Föld mágneses tere egy öngerjesztő dinamó. A Föld külső héjában lévő elektromosan jól vezető anyagban (folyékony vas, nikkel) elektromos feszültséget indukál, és mivel zárt vezetőként fogható fel, abban áram folyik (örvényáram hatás). Az elektromos áram viszont mágneses mezőt hoz létre, mely kölcsönhatásban van a mozgó folyékony réteggel és létrehoz egy másodlagos mágneses mezőt.”

forrás

„A sarki fény a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék (elsősorban protonok és elektronok) által keltett időleges fényjelenség.”

forrás

https://youtube.com/watch?v=QxrP3XCoSOI

Tehát akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ott van a szemünk előtt és MÉGSEM látjuk.

MIÉRT?

Mert HISSZÜK azt, amit sosem látott senki.

„Mitől mágneses a Föld?

Egészen pontosan nem tudjuk, de valószínűleg a Föld közepében található mag miatt, vagy a mélyben lévő, nagyon sűrűre összenyomott fémek hatására jött létre.”

„tudásbázis”