statisztikai adatszolgáltatás

Magyarországon TÖRVÉNYESEN lehet HAZUDOZNI,
VEZETŐ BEOSZTÁSÚ HIVATALOS személyeknek!

160/B. *  Hamis statisztikai adatszolgáltatás

206/B. § *  (1) Aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálysértés nem valósul meg, ha azt vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy követi el.