ITT és MOST

A hazugság az igazság egy része. Minél nagyobb és hihetőbb egy hazugság, annál nagyobb része igaz. Ebből már levezethető, hogy a teljes igazság – a teljes megértés előtt – ordenáré hazugságok lát6nak ‘Nap-világot’, amikre így fény derülhet.

Az igazság felé vezető Bölcsesség út, a hazugság kiEGÉSZítéséről szól. Ezt nem lehet hittel, ehhez tudni kell. Ez a tudat-osság, amikor nem másnak hiszed, hanem tudod, mert benned van. Az egyetemes/közös/végtelen TUDAT egy része lakik Benned, akinek hozzáférése van MINDEN tudáshoz. Olyan ez – NEM véletlenül! -, mint az InterNet. Az internet elérésed által hozzáférsz a „VILÁGháló”-n tárolt adatokhoz, a figyELMEzett tudatod által hozzáférsz a végtelen tudathoz. Mindenhez, ami volt és mindenhez, ami lehet.

A ‘volt’ egyszerűbb eset, könnyebben megérthető. Minden, ami már megtörtént, bekerült a közös, vagy végtelen tudatba. Ami valamikor még felfedezés számba ment, ma már egy-értelmű. Ezt könnyen leellenőrizheted, ha a kerékre, vagy Jézusra gondolsz.

A lehetséges ‘jövő’ sem olyan nehéz mutatvány, ha gyakorlod a közös tudathoz való hozzáférést. Ingyenes és nincs szükség hozzá másra, „csak” nyugALOMra. Végtelensége miatt nincs tér és idő által korlátozva, tehát MOST és ITT van, azaz ITT és MOST férhetsz hozzá. Itt a MOSTban tud6od az ok okozatát. A lelki szemeid előtt lát6od a gondolataid, a szavaid és a tetteid valóságodra gyakorolt hatását.

Mi, miért van? Minek, mi a következménye?

Így lesz minden kérdésben benne(d) a válasz.

Mágnes-mágus

Magyarok a tudás népe.

TÉNYLEG?

HOL VANNAK?

Egy-két mondat a WIKIPEDIA egyetlen oldaláról:

„Mágnesnek nevezzük azokat a testeket melyek környezetükben mágneses mezőt hoznak létre. A mágneseknek mindig két pólusuk van (északi és déli), a különböző pólusok vonzzák, az azonos pólusok taszítják egymást.”

„Az anyagok különböző mágneses tulajdonságainál két tényt kell figyelembe venni:

  • az elektromos áram mágneses teret hoz létre a környezetében
  • az elektronok (elektromos töltések) pályákon keringenek az atommag körül, és közben saját tengelyük körüli forgást is végeznek. Az e töltésű, v sebességgel keringő elektron keltette áram hatására mágneses tér alakul ki.

„A Föld egy hatalmas állandó mágnesként fogható fel. A Föld-mágnesnek van északi és déli pólusa. A Föld mágnesességének oka nem teljesen tisztázott.”

„A legelterjedtebb elmélet az úgynevezett dinamó-hatás. A dinamó-hatás szerint a Föld mágneses tere egy öngerjesztő dinamó. A Föld külső héjában lévő elektromosan jól vezető anyagban (folyékony vas, nikkel) elektromos feszültséget indukál, és mivel zárt vezetőként fogható fel, abban áram folyik (örvényáram hatás). Az elektromos áram viszont mágneses mezőt hoz létre, mely kölcsönhatásban van a mozgó folyékony réteggel és létrehoz egy másodlagos mágneses mezőt.”

forrás

„A sarki fény a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék (elsősorban protonok és elektronok) által keltett időleges fényjelenség.”

forrás

https://youtube.com/watch?v=QxrP3XCoSOI

Tehát akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ott van a szemünk előtt és MÉGSEM látjuk.

MIÉRT?

Mert HISSZÜK azt, amit sosem látott senki.

„Mitől mágneses a Föld?

Egészen pontosan nem tudjuk, de valószínűleg a Föld közepében található mag miatt, vagy a mélyben lévő, nagyon sűrűre összenyomott fémek hatására jött létre.”

„tudásbázis”

tudat-lan

„Amiről nem tudsz, az nem fáj.”

Így van, vagy így van?

Hát persze, hogy NEM ÍGY VAN, csak hát no, há mán régúta monnyák, akko mán csak úgy vala.

Tegyük fel, NEM tudod mi lesz, ha fejjel szaladsz a falnak.

Fájni fog?
HA tudod, neki futsz?

Tehát AKKOR MI FÁJ?

A tudat-lanság, de az nagyon.